Home

Projecten

De transformatie

Nieuws

Wat doen wij

Het team

Contact

Social

Transformatie

DE TRANSFORMATIE

Er wordt tegenwoordig veel gepraat over tijdelijke transformatie. Het is een populair onderwerp en het heeft veel aandacht in de politiek en de media. Helaas blijft het vaak bij woorden. Socius streeft ernaar de woorden om te zetten in projecten.

 

We werken op een creatieve en doeltreffende manier. Bij het aanpassen van een gebouw naar bewoning gaan we uit van de wensen van de toekomstige bewoners. Ook betrekken we hen bij onze projecten door alle toekomstige bewoners de gelegenheid te geven mee te klussen aan hun nieuwe kamers in ruil voor huurkorting.

 

Socius heeft de kennis en ervaring in huis om een tijdelijk transformatieproject van het eerste begin tot en met de oplevering aan het einde neer te zetten. Het gehele transformatieproces hebben we beschreven in een vijfstappenplan.

Nieuwsgierig? Bel gerust 030 30 20 364 of mail naar info@sociuswonen.nl

VIJFSTAPPENPLAN

1. Inventarisatie

2. Voorbereiding

3. Verbouwing

4. Beheer

5. Beëindiging

Een leeg kantoorpand levert niets op en kost alleen maar geld. Bovendien verloedert een gebouw snel als er niks mee gebeurt. Dit straalt weer negatief af op de omgeving, waardoor nog meer panden leeg komen te staan.

 

Een leeg pand biedt echter ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld de huisvesting van jongeren. Als u een leeg kantoorpand heeft, komen we graag kijken of een tijdelijk huisvestingproject tot de mogelijkheden behoort.

 

Tijdens de eerste bezichtiging lopen we onze eigen checklist na. Zo kunnen we zeer snel bepalen of een gebouw technisch geschikt is. Daarna kunnen we op basis van beschikbare tekeningen binnen twee weken met genoeg zekerheid vaststellen of een project financieel haalbaar is.

 

Ondertussen zoeken we ook contact met de gemeente om te onderzoeken of er wil en draagvlak is om mee te werken aan een tijdelijk transformatieproject.

 

Als we vervolgens tot een principeovereenkomst komen voor de huur of aanschaf van het gebouw, kunnen we verder met de volgende stap: de voorbereiding.

Als we tot een principeovereenkomst zijn gekomen, kunnen we starten met de voorbereiding. Deze bestaat uit de onderstaande onderdelen.

 

Financiering. Voor de verbouwing van een project is financiering nodig. Hiermee hebben we in het verleden goede ervaring opgebouwd met gemeenten en provincies. Als deze overheden een garantie afgeven is het mogelijk een lening te krijgen bij een bank.

 

Vergunningen. Voor een tijdelijk transformatieproject is in ieder geval een omgevingsvergunning nodig voor de onderdelen slopen en bouwen. Omdat het gebouw van functie verandert, is ook een ontheffing van het bestemmingsplan vereist. Om uiteindelijk het gebouw weer netjes aan de eigenaar op te kunnen leveren is ook een leegstandswetvergunning nodig. Socius verzorgt zelf het volledige vergunningentraject.

 

Bouwplan. Samen met de aannemer stelt Socius een bouwplan op. Hierin zijn tekeningen, detailschetsen, een programma van eisen, begroting, een uitvoerige planning en een compleet projectplan in opgenomen. Alles in goed overleg met brandweer en gemeente, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

 

Huuradministratie. Socius draait zelf een huuradministratie. Hiervoor beschikken we zelf over de nodige software en personeel. Voor ieder project richten we een nieuwe huuradministratie in die aansluit op onze hoofdadministratie.

 

Beheer. Tijdens de voorbereiding richten we het sociale en technische beheer in. We werven hiervoor in een vroeg stadium medewerkers. Uitgangspunt daarbij is dat bewoners zelf meewerken en een functie kunnen krijgen als beheerder.

 

Als de voorbereiding is afgerond, beginnen we direct met de verbouwing.

In de transformatie draait alles om het aanpassen van het gebouw. De verbouwing moet het gebouw gereed maken voor bewoning. Het unieke van onze werkwijze is dat we de toekomstige bewoners waar mogelijk betrekken.

 

Onder de juiste begeleiding door de aannemer kan iedereen een steentje bijdragen. Alle toekomstige bewoners helpen mee met het bouwen van hun nieuwe kamers in ruil voor huurkorting. Zo kunnen betaalbare woonruimte aanbieden en voelen de bewoners zich betrokken bij het project.

 

We werken snel. Afhankelijk van de grootte van een gebouw en het aantal kamers proberen we een verbouwing in een periode van een maand tot vijf maanden af te ronden. Daarna start de beheerfase.

Als de verbouwing klaar is kunnen de nieuwe bewoners hun kamers betrekken. Vervolgens beheert Socius zelf alle kamers en het gehele gebouw.

 

Hierbij maken we gebruik van een beproefd beheermodel. Dit model bevat een eenvoudig en helder huishoudelijk reglement met ongeveer 15 regels, die voorzien in de noodzakelijke aspecten van veiligheid, hygiëne en leefbaarheid.

 

Per wooneenheid stellen we een of twee bewoners aan als beheerder, aangestuurd door een centraal pandbeheer. In ruil voor een vergoeding handhaven de beheerders het huishoudelijk reglement. Ook zijn zij direct aanspreekpunt voor de bewoners. Zo blijft Socius als verhuurder toegankelijk en betrokken bij de bewoner.

 

Socius neemt verder al het onderhoud over inclusief installaties en casco. Ook zorgen we er samen met onze beheerders en bewoners voor dat het gebouw en terrein veilig, leefbaar en hygiënisch blijven. De eigenaar heeft geen omkijken meer naar het gebouw tot en met de beëindiging.

Als het einde van de huurperiode nadert, zorgt Socius ervoor dat we het gebouw weer leeg opleveren aan de eigenaar. Op basis van de leegstandswetvergunning kunnen we alle huurcontracten formeel beëindigen, zodat alle huurders vertrekken voor het einde van het project.

 

Ook zorgen we ervoor dat alle spullen die zijn achtergelaten door huurders, op tijd worden verwijderd. De eigenaar treft zijn gebouw weer leeg aan, nadat het project is beëindigd.

Over ons

Overal in Nederland staat kantoorruimte leeg. Duizenden jongeren en starters zijn op zoek naar woonruimte. Socius biedt de oplossing: leegstaande kantoren ombouwen naar huisvesting voor deze doelgroepen. Wij hebben de ervaring en kennis in huis om een gebouw ten volste te benutten! Lees meer...

Recente Tweets

© 2017 Socius, All Rights Reserved